Start

Strukta Consulting AB kan hjälpa er t ex med följande typer av uppdrag:

 • Förstudier av olika typer
 • Analyser, t ex verksamhets-, informations- och systemanalys
 • Kravfångst (inklusive prototyping)
 • Kalkylering av nyttor och kostnader
 • Upphandlingsarbete (produkter och tjänster)
 • Projektledning
 • Projektgranskning
 • Produktledning
 • Process- och metodutveckling
 • Tillfälligt strategiskt eller operativt ledarskap
 • Konceptutveckling och -utvärdering
 • Standardiseringsarbete

Kontakta Strukta Consulting AB för en diskussion om era behov.